Vyvolané projekty výskumu a vývoja, ktoré budú podané v rámci SR