Diplomové práce

 

Diplomové práce na TUKE (obhájené)

Bc. Žaneta Kinyiková, Automatické rozpoznávanie hovoriaceho pomocou GMM, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Branislav Benco, Automatické rozpoznávanie hovoriaceho pomocou Mistral/Alize, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Jozef Vavrek, Detekcia akustických udalostí pomocou SVM, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Martin Jurek, Detekcia akustických udalostí pomocou bayesovských sietí, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Dušan Lukáč, Rozpoznávanie akustických udalostí, indikujúcich volanie o pomoc, 2009 – 2010, Ing. Matúš Pleva, PhD.(školiteľ)

Bc. Martin Pažin, Softvérové rozhranie pre rečové kodeky, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Pavol Petrus, Digitálne vodoznaky v komprimovaných audiosignáloch, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Barbora Vacková, Robustné digitálne vodoznaky v audiosignáloch, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Daniel Abaffy, Identifikácia osôb podľa hlasového odtlačku pre forenzné účely, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Imrich Ruščák, Adaptácia akustických modelov metódou CMLLR, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Vladimír Michalov, Adaptácia akustických modelov s využitím regresných stromov, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Michal Tkáč, Perceptuálny audiokodek, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Ľuboš Sokol, Spracovanie prirodzeného jazyka v dialógových systémoch, 2009 – 2010, Ing.Stanislav Ondáš, PhD. (školiteľ)

Bc. Jaroslav Sekerák, Vyhodnocovanie kvality hlasových dialógových systémov, 2009 – 2010, Ing.Stanislav Ondáš, PhD. (školiteľ)

Bc. Dušan Lukáč, Rozpoznávanie akustických udalostí, indikujúcich volanie o pomoc, 2009 – 2010, Ing. Matúš Pleva, PhD.(školiteľ)

Bc. Lukáš Lakatoš, Softvérový SIP klient rečového dialógového systému, 2009 – 2010, Ing. Matúš Pleva, PhD.(školiteľ)

Bc. Ondrej Veréb, Privátna SIP sieť pre multiužívateľskú multimodálnu aplikáciu, 2009 – 2010, Ing. Matúš Pleva, PhD.(školiteľ)

Bc. Marek Tarnoci, SIP telefónna ústredňa s napojením na PSTN, 2009-2010, prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.(školiteľ)

Tomáš Kedzierski, Korpus nahrávok telefónnych hovorov systému IRKR, 2008-2009, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Štefan Rusnák, Zvýšenie robustnosti systému ARR, 2008-2009, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Peter Viszlay, Hlasom ovládané informačné služby o cestovných poriadkoch MHD, 2008-2009, Jozef Juhár, CSc. (školitel)

Eva Vozáriková, Automatická detekcia hovoriaceho, 2008-2009, prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.(školiteľ)

Peter Harvilko, Testovací rečový korpus pre systémy automatického rozpoznávania plynulej slovenčiny, 2008-2009, Ing. Michal Mirilovič, PhD.(školiteľ)

 

Diplomové práce na UNIZA (obhájené)

Bc. Miroslava Mrvová: Riešenie problematiky aktívnych rečových intervalov v prípade hodnotenia kvality hlasového prenosu, Diplomová práca, Katedra telekomunikácií a multimédií (KTaM), Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, Ing. Peter Počta, PhD. (školiteľ)

Bc. Martin Gavronský: Automatická detekcia prítomnosti reči v akustickom signáli metódou „K najbližších susedov“ KNN, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, Ing. Michal Kuba, PhD. (školiteľ)

Bc. Róber Gubka: Automatické vyhľadávanie informácie v akustickom signáli, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, Ing. Michal Kuba, PhD. (školiteľ)

Bc. Peter Remis: Programovatelné rozhranie pre záznam IP mediálnych tokov,  Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, Ing. Martin Paralič, PhD. (školiteľ)

Bc. Kamil Simek: Programátorská prírucka pre DirectX - Zvuk, I/O, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, Ing. Martin Paralič, PhD. (školiteľ)

Bc. Martin Bruška: Realizácia rozhrania pre inteligentné vyhľadávanie v digitálnom audio obsahu, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, doc. Ing. Roman Jarina, PhD.(školiteľ)

Bc. Peter Kubaľák: Automatická klasifikácia audiosignálov pre analýzu audio obsahu, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (školiteľ)

Bc. Zuzana Niková: Realizácia softvérového nástroja pre časovú segmentáciu audio signálov a reči podľa obsahu, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (školiteľ)

Bc. Patrik Humený: Automatická segmentácia rečníkov v audiodokumentoch, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (školiteľ)

M. Hric, Automatické rozpoznávanie hlasu, 2008-2009, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (školiteľ)

J. Šrámek, Automatická segmentácia zvuku v audiodokumentoch, 2008-2009 doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (školiteľ)

P. Šrámek, Realizácia nástroja pre parametrizáciu audiosignálov MPEG-7 príznakmi, 2008-2009, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (školiteľ)

M. Holček, Bezstrátové audiokodeky novej generácie, 2008-2009, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (školiteľ)

V. Popovich, Automatická detekcia prítomnosti reči v akustickom signáli pomocou GMM, 2008-2009, Ing. Micha Kuba, PhD. (školiteľ)

 

Diplomové práce na TUKE (rozpracované)

Bc. Jozef Šoltés, Analýza vplyvu prostredia pri detekcii a klasifikácii audioudalostí, 2010-2011, prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.(školiteľ)

Bc. Marián Silvaši, Nástroje na prácu s jazykovými modelmi, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Tomáš Gáll, Lineárna transformácia príznakových vektorov rečového signálu založená na lineárnej diskriminačnej analýze, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Michal Boháček, Lineárna transformácia príznakových vektorov rečového signálu založená na analýze hlavných komponentov, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Jaroslav Schleicher, Aplikačné programové rozhrania systémov automatického rozpoznávania reči, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Vladimír Záhradník, Implementácia algoritmov skvalitňovania rečových signálov, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Anton Smolko, Rozpoznávanie a klasifikácia foném reči, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Bc. Jozef Lysík, Implementácia metód číslicového spracovania rečových signálov, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

Ján Knap, Forenzná analýza rečových signálov, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (školiteľ)

 

Diplomové práce na UNIZA (rozpracované)

Bc. Polková, Z.: Použitie Random Neural Network na predikciu kvality hlasového prenosu v prípade použitia syntetickej reči, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, Ing. Peter Počta, PhD. (školiteľ).

Bc. Chamula, M.: Použitie Aritificial Neural Network na predikciu kvality hlasového prenosu v prípade použitia syntetickej reči, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, Ing. Peter Počta, PhD. (školiteľ).

Bc. Viteková, M.: Hodnotenie kvality hlasom ovládaného telekomunikačného systému SPEETIS, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita Ing. Peter Počta, PhD. (školiteľ).

Bc. Terpák, T.: Rozšírenie E-modelu o syntetickú reč v IP prostredí, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, Ing. Peter Počta, PhD. (školiteľ).

Bc. Ján Gabriška: Harmonická dekompozícia signálu s využitím optimalizačných algoritmov založených na evolučných prístupoch, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, Ing. Michal Kuba, PhD. (školiteľ).

Bc. Peter Vereš: Poloautomatický anotacný nástroj pre segmentáciu zvuku, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, Ing. Martin Paralič, PhD.(školiteľ).

Bc. Peter Fronko, Aplikacné nástroje na extrakciu audio príznakov, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, Ing. Martin Paralič, PhD.(školiteľ).

Bc. Martin Bešinský, Softvérové rozhranie Matlab/HMM Toolkit, Ing. Martin Paralič, PhD.(školiteľ).

Bc. Marek Javurek: Automatické rozpoznávanie hlasu na signálnom procesore ADSP-21364, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (školiteľ).

Bc. Jaroslav Devečka: Vývoj zariadenia pre ovládanie elektrického zámku pomocou hlasu, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (školiteľ).