Popularizačné aktivity

 

Relácia s názvom „Prepis zvuku - Premena hovoreného slova na písaný text (Projekt "Automatické rozpoznávanie reči")“. Rozhovor s zodpovedným riešiteľom projektu v rozhlasovom vysielaní rádia Regina, 24.1.2011, od 14:40 do 14:49.

Slovenčina naša digitalizovaná, Prvé televízne noviny televízie Markíza, 25.1.2011, 17:00 – 17:30, 90 sekúnd

Reportáž v magazíne Quark: Hovorené slovo sa bude dať čítať okamžite. In: Quark: magazín o vede a technike, Bratislava, Perfekt, August 2010
Dostupné z: http://www.quark.sk/rozhovor-s-s-ing-milanom-ruskom
(Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní magazínu Quark.)

Reportáž uverejnená v denníku SME:
Počítač vyráta, čo hovoríme. In: SME, Pettit Press, 31. mája 2010
Dostupné z: http://pocitace.sme.sk/c/5400561/pocitac-vyrata-co-hovorime.html
(Článok bol uverejnený v tlačenom vydaní denníka SME.)

Slovenský rozhlas, Odvysielané v pondelok ,17. mája 2010, Anotácia: V Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied vyvíjajú systém na prevod reči do textu.

Prezentácia výsledkov vedeckej práce na stretnutí  prezidenta Slovenskej republiky s vedúcimi osobnosťami z pracovísk SAV, ktoré sa uskutočnilo 7. apríla 2010 v aule SAV na Patrónke.

Popularizácia vedeckých výsledkov v:

  • Slovenskom rozhlase v (Reportáž v rámci relácie Rádiožurnál (apríl 2010))
  • Slovenskej televízii (Správy STV, 22. 6. 2010 Rozhovor v rámci reportaže "SAV ocenila vedcov")
  • Televízii Markíza (TV noviny, Reportáž: "Vy rozprávate, počítač píše", 3. 5. 2010)
  • Televízia JOJ (Noviny TV JOJ)

Anton Čižmár: Developing voice operated systems in Slovak, letter to members (úvodník) , Connections – The official magazine of the American Chamber of Commerce in Slovakia, november 2008.

Milan Rusko: Automatický prepis nahrávok súdnych pojednávaní do textu,prendáška na zasadaní predsedov súdov Slovenska v Omšení.

Milan Rusko: Technológie automatického spracovania reči v slovenčine, prednáška Deň otvorených dverí UISAV.

Milan Rusko: Nahrávka relácie ” Solárium ” na tému ” Počítačové rozpoznávanie reči ” v rádiu Devín, Odvysielané 18. 06. 2008

Róbert Sabo: Aplikácia poznatkov z fonetiky a fonológie v praxi, prednáška pre študentov Pedagogickej fakulty v Bratislave

Zriadenie webovej stránky projektu (http://speetis.fei.tuke.sk)