Riešitelia

 

Technická univerzita v Košiciach

Doc. Ing. Jozef Juhár, PhD.
Park Komenského 13
041 20 Košice
tel.: ++421 55 602 41 05
fax: ++421 55 632 39 89
e-mail:Jozef.Juhar@tuke.sk
web: www.tuke.sk/fei-kemt/personal/Juhar.htm/Doc. Ing. Jozef Juhár

 

Ústav informatiky, Slovenská akadémia vied

Ing. Milan Rusko
Dúbravská cesta 9
845 07 Bratislava 
tel.: ++421 2 5941 1101
fax: ++421 2 5977 1004
e-mail:Milan.Rusko@savba.sk
web: www.savba.sk

 

Žilinská univerzita v Žiline

Doc.Ing. Roman Jarina,PhD.
Univerzitná 1
010 26 Žilina 
tel.: ++421 41 513 2202
fax: ++421 41 513 1520
e-mail:Milan.Jarina@fel.uniza.sk
web: www.uniza.sk