Ocenenia

 

Rok 2010

Cena Slovenskej akadémie vied za vedecko-výskumnú prácu

SCYR (Scientific confernce of young researchers) - Cena dekana FEI za najlepší poster

 

Rok 2009

SCYR (Scientific confernce of young researchers) - Cena dekana FEI za najlepšiu prezentáciu

SCYR (Scientific confernce of young researchers)- Cena dekana FEI za najlepšiu prezentáciu