Vedecké monografie, odborné knižné publikácie

 

Jozef Juhár a kol., Rečové technológie v telekomunikačných a informačných systémoch, Equilibria, Košice, 2011, ISBN 978-80-89284-75-7 (v príprave do tlače)

Rusko, M., Trnka, M., Juhár,J.: D., Akustika a spracovanie reči, letter to members (úvodník), Connections – The official magazine of the American Chamber of Commerce in Slovakia, november 2008