Diploma thesis

 

Diploma thesis on TUKE (successfully defended)

Bc. Žaneta Kinyiková, Automatické rozpoznávanie hovoriaceho pomocou GMM, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Branislav Benco, Automatické rozpoznávanie hovoriaceho pomocou Mistral/Alize, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Jozef Vavrek, Detekcia akustických udalostí pomocou SVM, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Martin Jurek, Detekcia akustických udalostí pomocou bayesovských sietí, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Dušan Lukáč, Rozpoznávanie akustických udalostí, indikujúcich volanie o pomoc, 2009 – 2010, Ing. Matúš Pleva, PhD.(adviser)

Bc. Martin Pažin, Softvérové rozhranie pre rečové kodeky, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Pavol Petrus, Digitálne vodoznaky v komprimovaných audiosignáloch, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Barbora Vacková, Robustné digitálne vodoznaky v audiosignáloch, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Daniel Abaffy, Identifikácia osôb podľa hlasového odtlačku pre forenzné účely, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Imrich Ruščák, Adaptácia akustických modelov metódou CMLLR, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Vladimír Michalov, Adaptácia akustických modelov s využitím regresných stromov, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Michal Tkáč, Perceptuálny audiokodek, 2009 – 2010, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Ľuboš Sokol, Spracovanie prirodzeného jazyka v dialógových systémoch, 2009 – 2010, Ing.Stanislav Ondáš, PhD. (adviser)

Bc. Jaroslav Sekerák, Vyhodnocovanie kvality hlasových dialógových systémov, 2009 – 2010, Ing.Stanislav Ondáš, PhD. (adviser)

Bc. Dušan Lukáč, Rozpoznávanie akustických udalostí, indikujúcich volanie o pomoc, 2009 – 2010, Ing. Matúš Pleva, PhD.(adviser)

Bc. Lukáš Lakatoš, Softvérový SIP klient rečového dialógového systému, 2009 – 2010, Ing. Matúš Pleva, PhD.(adviser)

Bc. Ondrej Veréb, Privátna SIP sieť pre multiužívateľskú multimodálnu aplikáciu, 2009 – 2010, Ing. Matúš Pleva, PhD.(adviser)

Bc. Marek Tarnoci, SIP telefónna ústredňa s napojením na PSTN, 2009-2010, prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.(adviser)

Tomáš Kedzierski, Korpus nahrávok telefónnych hovorov systému IRKR, 2008-2009, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Štefan Rusnák, Zvýšenie robustnosti systému ARR, 2008-2009, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Peter Viszlay, Hlasom ovládané informačné služby o cestovných poriadkoch MHD, 2008-2009, Jozef Juhár, CSc. (školitel)

Eva Vozáriková, Automatická detekcia hovoriaceho, 2008-2009, prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.(adviser)

Peter Harvilko, Testovací rečový korpus pre systémy automatického rozpoznávania plynulej slovenčiny, 2008-2009, Ing. Michal Mirilovič, PhD.(adviser)

 

Diploma thesis on UNIZA (successfully defended)

Bc. Miroslava Mrvová: Riešenie problematiky aktívnych rečových intervalov v prípade hodnotenia kvality hlasového prenosu, Diplomová práca, Katedra telekomunikácií a multimédií (KTaM), Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, Ing. Peter Počta, PhD. (adviser)

Bc. Martin Gavronský: Automatická detekcia prítomnosti reči v akustickom signáli metódou „K najbližších susedov“ KNN, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, Ing. Michal Kuba, PhD. (adviser)

Bc. Róber Gubka: Automatické vyhľadávanie informácie v akustickom signáli, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, Ing. Michal Kuba, PhD. (adviser)

Bc. Peter Remis: Programovatelné rozhranie pre záznam IP mediálnych tokov,  Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, Ing. Martin Paralič, PhD. (adviser)

Bc. Kamil Simek: Programátorská prírucka pre DirectX - Zvuk, I/O, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, Ing. Martin Paralič, PhD. (adviser)

Bc. Martin Bruška: Realizácia rozhrania pre inteligentné vyhľadávanie v digitálnom audio obsahu, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, doc. Ing. Roman Jarina, PhD.(adviser)

Bc. Peter Kubaľák: Automatická klasifikácia audiosignálov pre analýzu audio obsahu, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (adviser)

Bc. Zuzana Niková: Realizácia softvérového nástroja pre časovú segmentáciu audio signálov a reči podľa obsahu, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (adviser)

Bc. Patrik Humený: Automatická segmentácia rečníkov v audiodokumentoch, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, obhájená: máj 2010, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (adviser)

M. Hric, Automatické rozpoznávanie hlasu, 2008-2009, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (adviser)

J. Šrámek, Automatická segmentácia zvuku v audiodokumentoch, 2008-2009 doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (adviser)

P. Šrámek, Realizácia nástroja pre parametrizáciu audiosignálov MPEG-7 príznakmi, 2008-2009, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (adviser)

M. Holček, Bezstrátové audiokodeky novej generácie, 2008-2009, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (adviser)

V. Popovich, Automatická detekcia prítomnosti reči v akustickom signáli pomocou GMM, 2008-2009, Ing. Micha Kuba, PhD. (adviser)

 

Diploma thesis on TUKE (defense planned in 2011)

Bc. Jozef Šoltés, Analýza vplyvu prostredia pri detekcii a klasifikácii audioudalostí, 2010-2011, prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.(adviser)

Bc. Marián Silvaši, Nástroje na prácu s jazykovými modelmi, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Tomáš Gáll, Lineárna transformácia príznakových vektorov rečového signálu založená na lineárnej diskriminačnej analýze, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Michal Boháček, Lineárna transformácia príznakových vektorov rečového signálu založená na analýze hlavných komponentov, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Jaroslav Schleicher, Aplikačné programové rozhrania systémov automatického rozpoznávania reči, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Vladimír Záhradník, Implementácia algoritmov skvalitňovania rečových signálov, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Anton Smolko, Rozpoznávanie a klasifikácia foném reči, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Bc. Jozef Lysík, Implementácia metód číslicového spracovania rečových signálov, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

Ján Knap, Forenzná analýza rečových signálov, 2010 – 2011, doc. Ing. Jozef Juhár, CSc. (adviser)

 

Diploma thesis on UNIZA (defense planned in 2011)

Bc. Polková, Z.: Použitie Random Neural Network na predikciu kvality hlasového prenosu v prípade použitia syntetickej reči, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, Ing. Peter Počta, PhD. (adviser)

Bc. Chamula, M.: Použitie Aritificial Neural Network na predikciu kvality hlasového prenosu v prípade použitia syntetickej reči, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, Ing. Peter Počta, PhD. (adviser)

Bc. Viteková, M.: Hodnotenie kvality hlasom ovládaného telekomunikačného systému SPEETIS, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita Ing. Peter Počta, PhD. (adviser)

Bc. Terpák, T.: Rozšírenie E-modelu o syntetickú reč v IP prostredí, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, Ing. Peter Počta, PhD. (adviser)

Bc. Ján Gabriška: Harmonická dekompozícia signálu s využitím optimalizačných algoritmov založených na evolučných prístupoch, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, Ing. Michal Kuba, PhD. (adviser)

Bc. Peter Vereš: Poloautomatický anotacný nástroj pre segmentáciu zvuku, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, Ing. Martin Paralič, PhD. (adviser)

Bc. Peter Fronko, Aplikacné nástroje na extrakciu audio príznakov, Diplomová práca, KTaM, Žilinská Univerzita, Ing. Martin Paralič, PhD. (adviser)

Bc. Martin Bešinský, Softvérové rozhranie Matlab/HMM Toolkit, Ing. Martin Paralič, PhD. (adviser)

Bc. Marek Javurek: Automatické rozpoznávanie hlasu na signálnom procesore ADSP-21364, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (adviser)

Bc. Jaroslav Devečka: Vývoj zariadenia pre ovládanie elektrického zámku pomocou hlasu, doc. Ing. Roman Jarina, PhD. (adviser).